Samenwerking

In samenwerking met het Platform Natuurlijke veehouderij, Bionext, Groen Kennisnet en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt gewerkt aan het verspreiden van kennis over natuurlijke producten in de veehouderij.

Dit is bedoeld voor veehouders, dierenartsen en erfbetreders. 


Test